Viktigt meddelande ang Corona.

Skärplinge MHF

Åtgärder

Efter genomgång av Folkhälsomyndighetens underlag för riskbedömning av verksamheter, så vidtas nedanstående åtgärder för att så långt det är möjligt skapa en trygg och säker vistelse under säsongen.

 

Generella regler och individens eget ansvar

Alla har ett eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om handhygien och att hålla avstånd till andra.

Personer med milda symtom eller som är sjuka i luftvägsinfektion ska inte komma till området. Om symtom uppstår under vistelsen ska man omedelbart åka hem.

Personer som tillhör någon riskgrupp bör överväga lämpligheten i att vistas på området.

 

Evenemang

Denna säsong planeras inga gemensamma evenemang såsom Sikhjälmasöndag och midsommarfirande.

Inga evenemang bokas i lokalen i huvudbyggnaden.

 

Arbetsdagar

Vid öppning och stängning för säsongen deltar vanligen 20-30 personer, medan arbetsdagar under pågående säsong endast engagerar en mindre grupp deltagare. Aktiviteterna äger huvudsakligen rum utomhus och spritt över området. Vid gemensamt fika ska god handhygien hållas och deltagarna ha gott avstånd mellan sig.

 

Köer och trängsel

Köer och trängsel vet vi knappt vad det är på området, men respektfullt avstånd ska hållas exempelvis vid grillplats och bryggor.

Bord och bänkar utomhus placeras med minst två meters mellanrum.

 

Övernattningsgäster

Vi tar inte emot några tillfälliga övernattningsgäster på campingen eller i övernattningsstugan denna säsong.

 

Städning

Tillsammans hjälps vi åt att bli ännu lite bättre på frekvent städning av gemensamma utrymmen.

 

Låsta toaletter och duschar

För att minska risken för obehöriga besökare, monteras lås på ytterdörrarna till toalettbyggnaden. Koden får inte lämnas ut till personer som inte bor på området.

 

Information

Hyresgäster delges information om situationen och förhållningsregler genom inlägg i Facebookgruppen, på hemsidan, vid utskick av hyresfakturor samt muntligen på arbetsdagar.

 

Fattade beslut kan behöva ändras under pågående säsong exempelvis på grund av ändrade rekommendationer från myndigheter.

Styrelsen