Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Via Teams

Länk och handlingar kommer här.

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Läs mer | Mötesalternativ

Välkommen.

Styrelsen